• Thép Cây Việt Nhật
# #

Thép Cây Việt Nhật

Vui Lòng Liên Hệ: 0962272737 để nhận báo giá nhanh nhất!

Liên hệ
 • BÁO GIÁ THÉP VIỆT NHẬT ( KÝ HIỆU BÔNG MAI )

  Liên Hệ: 0962272737

  STT

  TÊN HÀNG

  ĐVT

  Khối lượng/cây

  Đơn giá
  đ/kg

  Đơn giá
  đ/cây

  Ghi chú

  01

  Thép cuộn Ø 6

  Kg

     

  11.000

  Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%

  Thép cuộn giao qua cân


  Thép cây đếm cây

  02

  Thép cuộn Ø 8

  Kg

     

  11.000

  03

  Thép  Ø 10

  1Cây(11.7m)

  7.21

   

  72.000

  04

  Thép  Ø 12

  1Cây(11.7m)

  10.39

   

  109.000

  05

  Thép  Ø 14

  1Cây(11.7m)

  14.16

   

  153.000

  06

  Thép  Ø 16

  1Cây(11.7m)

  18.49

   

  204.000

  07

  Thép  Ø 18

  1Cây(11.7m)

  23.40

   

  262.000

  08

  Thép  Ø 20

  1Cây(11.7m)

  28.90

   

  327.000

  09

  Thép  Ø 22

  1Cây(11.7m)

  34.87

   

  409.000

  10

  Thép  Ø 25

  1Cây(11.7m)

  45.05

   

  537.000

   

           

Sản phẩm liên quan

phone