Giá sắt thép xây dựng các loại mới nhất

Giá sắt thép xây dựng luôn là một chủ đề được tìm kiếm và được quan tâm rất nhiều, bởi lẻ ngành công nghiệp xây dựng đang không ngừng phát triển tại Việt Nam, cho dù đi nơi đâu chúng ta cũng dễ bắt gặp các công trình đang được xây từ nhà ở đến các tòa nhà cao chọc trời, vậy để hoàn thành được các công trình lớn thì sắt thép xây dựng chắc chắn là một phần quan trọng không thể thiếu vậy hôm nay Trung Thuận Lợi xin gửi đến các bạn bảng giá chi tiết nhất về các loại sắt thép xây dựng hiện nay.

Bảng giá sắt thép xây dựng Việt Mỹ.

 

BẢNG GIÁ SẮT THÉP VIỆT MỸ

                          Tên Sản Phẩm                           Đơn Giá(vnđ)
                                 6VAS                               13.800
                                 8VAS                               13.750
                                 10VAS                                84.400
                                 12VAS                               132.100
                                 14VAS                               181.800
                                 16VAS                               234.400
                                 18VAS                               300.600

Bảng giá sắt thép xây dựng Pomina.

 

                                          BẢNG BÁO GIÁ SẮT POMINA
     LOẠI HÀNG             ĐVT       BAREM         THÉP POMINA
                 KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT              QUẢ TÁO
       Ø 6              1Kg          1                 11.500
       Ø 8              1Kg          1                 11.500
       Ø 10   Cây (11m.7)       7.21                 68.500
       Ø 12   Cây (11m.7)      10.39                107.000
       Ø 14   Cây (11m.7)      14.16                149.000
       Ø 16   Cây (11m.7)      18.49                197.800
       Ø 18   Cây (11m.7)      23.40                263.000
       Ø 20   Cây (11m.7)      28.90               312.400
       Ø 22   Cây (11m.7)      34.87               397.000
       Ø 25   Cây (11m.7)      45.05               520.000
       Sắt cuộn giao qua kg                         Sắt cây đếm cây

 

 

Bảng giá sắt thép xây dựng Vệt Nhật.

BẢNG BÁO GIÁ SẮT VIỆT NHẬT
LOẠI HÀNG ĐVT BAREM VINAKOEL THÉP VIỆT NHẬT
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT HOA MAI
Ø 6 1Kg 1 14.300
Ø 8 1Kg 1 14.300
Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 100.000
Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 140.500
Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 195.000
Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 256.500
Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 330.100
Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 412.100
Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 500.600
Đinh + Kẽm Kg 17.500
ĐaiZê Kg 16.000

Bảng giá sắt thép xây dựng miền nam. 

BẢNG BÁO GIÁ SẮT MIỀN NAM
LOẠI HÀNG ĐVT BAREM THÉP MIỀN NAM
KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT VNSTEEL
Ø 6 1Kg 1 11.400
Ø 8 1Kg 1 11.400
Ø 10 Cây (11m.7) 7.21 67.000
Ø 12 Cây (11m.7) 10.39 105.500
Ø 14 Cây (11m.7) 14.16 148.000
Ø 16 Cây (11m.7) 18.49 196.800
Ø 18 Cây (11m.7) 23.40 262.000
Ø 20 Cây (11m.7) 28.90 311.700
Ø 22 Cây (11m.7) 34.87 396.000
Ø 25 Cây (11m.7) 45.05 519.500
Sắt cuộn giao qua kg Sắt cây đếm cây

Giá sắt thép xây dựng các loại mới nhất
5 (100%) 1 vote