BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT

BẢNG GIÁ THÉP VIỆT NHẬT  ĐƠN GIÁ

(Đ/KG)

ĐƠN GIÁ( Đ/CÂY)
 TÊN HÀNG  ĐVT  KL/ CÂY
Thép cuộn Ø 6 Kg
11.900
Thép cuộn Ø 8 Kg
11.900
Thép cuộn Ø 10  1Cây(11.7m)  7.21
78.500
Thép cuộn Ø 12  1Cây(11.7m)  10.39
112.000
Thép cuộn Ø 14  1Cây(11.7m)  14.15
132.500
Thép cuộn Ø 16  1Cây(11.7m)  18.48
203.000
Thép cuộn Ø 18  1Cây(11.7m)  23.38
258.000
Thép cuộn Ø 20  1Cây(11.7m)  28.85
322.000
Thép cuộn Ø 22  1Cây(11.7m)  34.91
389.600
Thép cuộn Ø 25  1Cây(11.7m)  45.09
510.000
Thép cuộn Ø 28  1Cây(11.7m)  56.56 Liên hệ
Thép cuộn Ø 32  1Cây(11.7m)  73.83 Liên hệ