BẢNG BÁO GIÁ MÁNG + THÉP V + NẸP TÔN KẼM

 

BẢNG BÁO GIÁ MÁNG + THÉP V + NẸP TÔN KẼM (Giá Sỉ)

THÉP V KẼM CHẤN (Nhận cắt theo yêu cầu) MÁNG CỬA LÙA (Chiều dài cắt theo ý muốn)
 

TT

 

Qui cách

 

Độ dày

 

giá/kg

 

Qui cách

 

Độ dày

 

Trọng lượng/m

 

Giá /m

1 V25 3,8kg 18.200  

Máng cửa lùa

(30 x 40)

1,0 ly 0,95 Kg 19.000
2 V25 4,3kg 18.200 1.2 ly 1,08 Kg 22.000
3 V25 5,4kg 18.200 1.4 ly 1,30 Kg 25.000
4 V30 4,8 kg 17.600  

Máng cửa lùa

(30 x 60)

1,0 ly 1,10Kg 21.000
5 V30 5,3 kg 17.600 1.2 ly 1,30Kg 25.000
6 V30 6,0kg 17.600 1.4 ly 1,65Kg 29.000
7 V30 7,6kg 17.800 1.8 ly 2,12Kg 42.000
8 V40 6,2kg 17.600    
9 V40 6,7kg 17.600 Bánh xe cửa lùa 3 x 4 bạc đạn nhỏ 8.000
10 V40 8,3kg 17.600 Bánh xe cửa lùa 3 x 6 bạc đạn nhỏ 8.000
11 V40 9,3 kg 17.600 Bánh xe cửa lùa 3 x 4 bạc đạn lớn 8.500
12 V40 10,0 kg 17.800 Bánh xe cửa lùa 3 x 6 bạc đạn lớn 9.000
13 V40 12,0 kg 18.200    
14 V50 9,5kg 17.600    
15 V50 10,5kg 17.600 Bánh xe bạt xoay  
16 V50 12,8kg 17.800 Bánh xe bạt xoay (30 × 40) 7.000
17 V50 15,7kg 18.200 Bánh xe bạt xoay (30 × 60) 9.000
18          
19          
   
  LƯU Ý:Quý khách lấy V kẽm bán theo cân thực tế    
  TÔN TẤM KẼM : CẮT, XẢ, DỌC KHỔ

CHIỀU DÀI THEO Ý MUỐN

   
TT Qui cách Độ dày T/ Lượng Giá /tấm Nẹp tam giác nhỏ Kẽm H/sen 3m 9.000 đ/ cây
20 1m x 2m 0,75 ly   248.000 Nẹp tam giác lớn Kẽm H/sen 3m 13.000 đ/ cây
21 1m x 2m 0,9 ly   289.000  

HÀNG THANH

22 1m x 2m 1,2 ly   380.000
23 1m x 2m 1,8 ly   581.000
24 1m x 2m 2,0 ly   642.000 V cuối cuộn V25,V3,V40,V50

(Cuối cuộn không đủ 6m)

 

13.000đ/Kg

25 1,2m x 2,5m 0,6 ly   292.000
26 1,2m x 2,5m 0,7 ly   341.000 Hộp kẽm ống tròn cấn Móp do cẩu

(Cây đủ 6m)

 

13.000đ/Kg

27 1,2m x 2,5m 0,9 ly   440.000
28 1,2m x 2,5m 1,1 ly   535.000    
29 1,2m x 2,5m 1,4 ly   683.000
30 1,2m x 2,5m 2,0 ly   973.000
31 1,2m x 2,5m 2,5 ly   1.219.000

 

Dung sai trọng lượng ±5%. Nếu ngoài phạm vi trên công ty chấp nhận cho trả hàng hoặc giảm giá.

Hàng trả lại phải còn nguyên như lúc nhận (không cắt, không sơn, không sét).

Bảng giá áp dụng kể từ ngày 26/12/2018 đến khi có bảng giá mới. Thép V. bao gồm  VAT.

 

Chi nhánh 1 : 140-140A Thoại Ngọc Hầu,P.Phú Thạnh,Q.Tân Phú

Điện thoại : (028)66 507 036 – 0962 272 737 – 0937 698 526

Chi nhánh 2 : 133 Nguyễn Văn Bứa – Xuân Thới Thượng – Hóc Môn

Điện thoại : 0964 737 227 – 0934 503 933 – 0981 147 227